Bodil Bolstad

Communicator & Graphic Designer / Kommunikatör och grafisk designer

Bodil arbetar med digital kommunikation och grafisk formgivning på Audiorama.

Bodil jobbade 2004–2016 på Mediekooperativet Fria Tidningar (numera ETC Fria AB), bland annat som chefredaktör för och utgivare av Fria Tidningen (2008–2012), webbredaktör och redigeringschef, och har även jobbat i projektform med att starta nya tidningar på samma företag.