Back to All Events

Five tales – premiär!

Audiorama invites you to a dynamic journey in sounds, a work signed Jens Hedman and Paulina Sundin. Five Tales is a commissioned work for Audiorama and supported by Arts Council got its first performance in November 2012.

 

Five Tales

Jens Hedman and Paulina Sundin  
Audiorama, Stockholm  
November 23, 2012 at 16:00  
World premiere

We follow five people moving from their home countries to Sweden. What brought them here? How do they see Sweden? What is it like to leave your homeland and come to a new culture? 

In their own language, they talk about their home country, their sense of loss and longing. Slowly the five personalities are woven together by their experiences in the encounter with the Swedish culture. The piece contains a level of storytelling, based on interviews albeit in fragmentary form. The languages spoken are Spanish, Italian, Japanese, Kurdish and Russian. You do not need to understand the language in order to appreciate the music.

"We have selected languages that are not too common in Sweden. We did not use English, a language known to most Swedes, because we sought to use voices more like instruments and encourage listening to the melodies and universal human emotions in language. The voices interact with a web of environmental sounds and instrument sounds from around the world. Many of the instruments were recorded from the Swedish Music Museum's vast collection of ethnic instruments. The music moves in all three dimensions around the audience and encloses them in an ever-changing world of sound.”

Paulina Sundin is a composer based in Sweden. She composes electroacoustic and instrumental music. https://paulinasundin.wordpress.com

Jens Hedman is a composer and sound artist.  He often combines his music with other artistic expressions, collaborating with writers, choreographers, visual artists and architects. http://www.jenshedman.com


Audiorama bjuder på en dynamisk ljudlig resa, ett verk signerat Jens Hedman & Paulina Sundin. Five Tales är ett beställningsverk för Audiorama och med stöd av Kulturrådet fick det sitt uruppförande i november 2012.

 

Five Tales

Vi får följa fem människors väg från sina hemländer till Sverige. Vad har fört dem hit? Hur ser de på Sverige? Hur är det att lämna sitt ursprung och komma till en ny kultur?

På sina hemländers språk berättar de om sina hemländer, sin saknad och längtan. Långsamt vävs de fem personligheterna samman genom sina erfarenheter i mötet med den svenska kulturen. Stycket innehåller en nivå av berättande, baserat på intervjuer om än i fragmentarisk form. Språken som talas är spanska, italienska, japanska, kurdiska och ryska. Man behöver inte förstå språken.

”Vi har valt språk som inte är allt för vanliga i Sverige. Vi valde till exempel bort engelska, eftersom vi strävat efter att använda rösterna mer som instrument och att öppna öronen för att lyssna på satsmelodier och allmänmänskliga känslouttryck i språken. Rösterna samspelar med en väv av miljöljud och instrumentklanger från hela världen. Många av instrumenten kommer från Musikmuseets stora samling av etniska instrument. Verket är specialkomponerat för Audioramas unika lokal och 21-kanaliga högtalaruppsättning. Musiken rör sig i alla tre dimensioner runt publiken och omsluter dem i en ständigt föränderlig klangvärld.”

Earlier Event: November 20
Sound of Stockholm 2012
Later Event: March 11
Eesvensson, Eesvensson – Premiär!