Back to All Events

Kulturnatten 2013: Five Tales

During Stockholm Culture Night Audiorama invites you to a dynamic journey in sounds, a work signed Jens Hedman and Paulina Sundin. Five Tales is a commissioned work for Audiorama and supported by Arts Council got its first performance in November 2012.

 

Five Tales

Jens Hedman and Paulina Sundin
Performances every hour 18:00 to 23:00
Free admission

We follow five people moving from their home countries to Sweden. What brought them here? How do they see Sweden? What is it like to leave your homeland and come to a new culture? 

In their own language, they talk about their home country, their sense of loss and longing. Slowly the five personalities are woven together by their experiences in the encounter with the Swedish culture. The piece contains a level of storytelling, based on interviews albeit in fragmentary form. The languages spoken are Spanish, Italian, Japanese, Kurdish and Russian. You do not need to understand the language in order to appreciate the music.

"We have selected languages that are not too common in Sweden. We did not use English, a language known to most Swedes, because we sought to use voices more like instruments and encourage listening to the melodies and universal human emotions in language. The voices interact with a web of environmental sounds and instrument sounds from around the world. Many of the instruments were recorded from the Swedish Music Museum's vast collection of ethnic instruments. The music moves in all three dimensions around the audience and encloses them in an ever-changing world of sound.”


För tredje året i rad deltar Audiorama i Kulturnatt Stockholm. En natt då Stockholms kulturliv öppnar sina dörrar för nattvandrande besökare.

I år bjuder Audiorama på en dynamisk ljudlig resa, ett verk signerat Jens Hedman & Paulina Sundin. Five Tales är ett beställningsverk för Audiorama och med stöd av Kulturrådet fick det sitt uruppförande i november 2012.

 

Five Tales

Vi får följa fem människors väg från sina hemländer till Sverige. Vad har fört dem hit? Hur ser de på Sverige? Hur är det att lämna sitt ursprung och komma till en ny kultur?

På sina hemländers språk berättar de om sina hemländer, sin saknad och längtan. Långsamt vävs de fem personligheterna samman genom sina erfarenheter i mötet med den svenska kulturen. Stycket innehåller en nivå av berättande, baserat på intervjuer om än i fragmentarisk form. Språken som talas är spanska, italienska, japanska, kurdiska och ryska. Man behöver inte förstå språken.

”Vi har valt språk som inte är allt för vanliga i Sverige. Vi valde till exempel bort engelska, eftersom vi strävat efter att använda rösterna mer som instrument och att öppna öronen för att lyssna på satsmelodier och allmänmänskliga känslouttryck i språken. Rösterna samspelar med en väv av miljöljud och instrumentklanger från hela världen. Många av instrumenten kommer från Musikmuseets stora samling av etniska instrument. Verket är specialkomponerat för Audioramas unika lokal och 21-kanaliga högtalaruppsättning. Musiken rör sig i alla tre dimensioner runt publiken och omsluter dem i en ständigt föränderlig klangvärld.”

Five Tales av Hedman/Sundin
Längd: 40 minuter
Biljetter: Fritt inträde under Kulturnatten
Starttider under kvällen:
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 & 23.00

Paulina Sundin
Paulina Sundin is a composer based in Sweden. She composes electroacoustic and instrumental music. 
https://paulinasundin.wordpress.com

Jens Hedman
Jens Hedman is a composer and sound artist.  He often combines his music with other artistic expressions, collaborating with writers, choreographers, visual artists and architects.
http://www.jenshedman.com

Kulturnatt Stockholm
www.facebook.com/KulturnattSthlm
Twitter: @KulturnattSthlm
Instagram: @KulturnattS

Earlier Event: April 18
ljudOljud 2013
Later Event: May 24
Monica Aasprong: Cirkelpsalm