Back to All Events

Vitula Physicata


But why pray should I be slave to all those notes, to that role cast over me over the past five hundred years? – Romeo Antoniazi (1919)
Jag låg på en fiolkropp i går. Skulle unna varenda kotte att få uppleva detsamma. Faktum är att Audiorama på Skeppsholmen i Stockholm borde permanenta verket. […] Vitula physicata är det bästa och konstigaste jag varit om på länge. Alla kategorier. – Gunilla Brodrej, ”Ligga på fiol” (Expressen, 23/11-12)

Kaffe Matthews och George Kentros träffades på Fylkingens 75-årsjubileum 2008. Upptäckten av deras gemensamma passion för violinen ledde till att de bestämde sig för att bygga ett instrument i jätteformat, med avsikten att ge publiken en upplevelse av hur det faktiskt är att spela på detsamma. Njutningen av hur den lilla trälådan vibrerar mellan haka och axel, med instensivt subliminala vibrationer, är en en långt rikare kommunikation än bara noter på papper. Vitula Physicata är därmed produkten.

Matthews komposition bygger på inspelningar av Kentros, när han spelar de sex frekvenser som violinbyggaren använder för att stämma violinkroppen. Hon använde fem noggrant närplacerade mikrofoner för detta, samt för öppna strängar och övertoner. De första sjutton och en halv minuterna ägnas åt violinens frekvenser, därefter levandegör Kentros verket, genom att spela tillsammans med Matthews 16-kanalers livediffusering.

Den 17 och 18 juni ges två konserter. Därefter stannar Vitula Physicata kvar på Audiorama under sommaren som ljudkonstverk mellan den 25 juni och 16 juli. Dessa dagar är det fritt att komma och gå under hela öppettiden.

Vitula Physicata är Matthews och Kentros första samarbete. Violinen byggdes till uruppförandet på Audiorama under Sound of Stockholm 2012.

Beställningsverk för Audiorama med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämnden 2012. I samarbete med RANK 2013.

Längd: 40 minuter
Biljetter konsert: Ord. 120 kr, stud. 80 kr
Biljetter ljudkonstinstallation: Ord. 50 kr
Gruppbokningar: kontakta Audiorama för biljettpris.


But why pray should I be slave to all those notes, to that role cast over me over the past five hundred years? – Romeo Antoniazi (1919)

Kaffe Matthews and George Kentros met at Fylkingen’s 75th anniversary 2008. Discovering a mutual passion for the violin, they decided to build an oversized one with the intention of giving audience an experience of what it is like to play one. To enjoy the small wooden box vibrating between chin and shoulder, the vibrations intensely subliminal, communicating a richness far beyond the notes.

Vitula physicata then is the product. Its composition by Matthews who recorded Kentros playing the six frequencies a violin maker uses to tune the body using 5 close and carefully positioned microphones, then open strings and harmonics. The first seventeen and a half minutes uses the violin’s frequencies, Kentros then animating the work through playing the score Matthews diffusing his sounds through the 16 channel sound system.

Vitula physicata is Matthews and Kentros first collaboration. The violin body was made by and premiered at Sound of Stockholm 2012.

Commissioned by Audiorama with support from Kulturrådet och Konstnärsnämnden 2012. In collaboration with RANK 2013.


Vitula Physicata (2012) 
Sound Artist & Composer: Kaffe Matthews
Violinist: George Kentros
Scenographer: Caroline Romare
Sound Technician: David Granström

Wed 2012-11-21 19.00  Vitula Physicata  Live Performance (SoS)
Thu 2012-11-22 12–18  Vitula Physicata  Sound installation (SoS)
Thu 2012-11-22 19.00  Vitula Physicata  Live Performance (SoS)
Mon 2013-06-17 19:00  Vitula Physicata  Live Performance
Tue 2013-06-18 19:00  Vitula Physicata  Live Performance
Tue 2013-06-25 16:00  Vitula Physicata  Sound installation
Thu 2013-06-27 16:00  Vitula Physicata  Sound installation
Sat 2013-06-29 13:00  Vitula Physicata  Sound installation
Thu 2013-07-04 16:00  Vitula Physicata  Sound installation
Sat 2013-07-06 13:00  Vitula Physicata  Sound installation
Thu 2013-07-11 16:00  Vitula Physicata  Sound installation
Sat 2013-07-13 13:00  Vitula Physicata  Sound installation
Tue 2013-07-16 16:00  Vitula Physicata  Sound installation
Earlier Event: May 30
Vårkonsert Audiorama Ars Acustica
Later Event: August 2
Music & Arts 2013