Back to All Events

Noisebud: Open Source Intelligence


©PEO BENGTSSON/NOISEBUD

©PEO BENGTSSON/NOISEBUD

Noisebud’s ‘Open Source Intelligence’ is an interactive installation and performance commissioned by Audiorama and Luger, originally created for Stockholm Music & Arts festival, 1–3 August 2014. For those of you who didn’t had the opportunity to be there we will exhibit the installation and do the performance again at Audiorama this Weekend.

we look at
observes
keep watch
trying to obtain an overview
gain perspective
on us and our existence

The boundary between spectator and actor is becoming blurred. The roles have merged into each other, change places and take turns. What I need is a digital medium to travel in and through. My life is not just one, my identity are many. We do not yet know how the constant monitoring and mapping affect us but what we do know is that it is one of the greatest revolutions in human history and old rules no longer apply. Knowledge has always been the strongest commodity, but today’s digital consumption has opened the gates for a perhaps less flattering market, where human values are negotiable by everyone, for everyone, at any time, and in public. 

The installation will be opened 19:00–22:00.

Live performance 20:30–21:00.

Facebook Event: Noisebud – Open Source Intelligence


Biljetter: Ord. 120 kr, stud. 80 kr
Gruppbokningar: kontakta Audiorama för biljettpris

Biljetter köps via vår hemsida, Tickstereller Kulturdirekt. Kulturdirekt har även försäljningsdisk på Kulturhuset. Biljetter kan vid mån om plats köpas kontant i anslutning till föreställning på Audiorama.


NOISEBUD: OPEN SOURCE INTELLIGENCE

Noisebuds interaktiva, audiovisuella verk skapades för Audiorama och festivalen Stockholm Music & Arts 2014, i samarbete med Luger. Nu är det möjligt för alla er som inte besökte festivalen att uppleva verket under följande två dagar.

vi observerar
iakttar
håller uppsikt
försöker skaffa oss en överblick
få perspektiv
på oss
och på vår tillvaro

Gränsen mellan åskådare och aktör har suddats ut. Rollerna skjuts in i varandra och byter plats, turas om. Det jag behöver är ett digitalt medium att färdas i, och igenom. Mitt liv är inte bara ett, min identitet är flera. Vi vet ännu inte hur ständig övervakning och kartläggning påverkar oss. Däremot vet vi att det är en av de största revolutionerna i mänsklighetens historia, och gamla spelregler gäller inte längre. Kunskap har alltid varit den starkaste handelsvaran. Men dagens digitala konsumtion har öppnat portarna för en kanske något mindre smickrande marknad, där människovärde är förhandlingsbart av alla, för alla, när som helst – och inför alla. – Noisebud 2014

Installationen pågår under hela öppettiden.
Liveframträdande kl 20.30-21.00. 
Facebook-event: Noisebud – Open Source Intelligence

Den elektroniska punkduon Noisebud består av Johannes Ahlberg & Sol Andersson. Deras anarkistiska inställning till musik, konst och livet i stort har sakta utvecklat dem till något större än dem själva, en enhet för sig, en Noisebud. Noisebud gör vad de vill utan att bry sig om vad omvärlden tycker och tänker, de initierar och deltar i musiksamarbeten, konstprojekt, ljudinstallationer och soundwalks, men helst av allt spelar de sin otyglade elektroniska punk live. Noisebuds avsaknad av musikaliska gränser märks tydligt om man följt deras karriär, vare sig det är första gången eller inte som du utsätts för Noisebud så kommer du inte ha en aning vad som väntar.


2014-08-01 Friday   14:00  Stockholm Music and Arts 2014: Noisebud
2014-08-02 Saturday  14:00  Stockholm Music and Arts 2014: Noisebud
2014-08-03 Sunday   14:00  Stockholm Music and Arts 2014: Noisebud
2014-09-05 Friday   19:00  Noisebud: Open Source Intelligence
2014-09-06 Saturday  19:00  Noisebud: Open Source Intelligence
Later Event: September 7
Till Damaskus