Back to All Events

Tongues and ghosts – Alex Nowitz

A spatial concert performance for a vocal performer with gesture controlled live electronics, fixed media and multiple speaker system. // En rumslig, performativ, konsert för en röst med rörelsekontrollerad live-elektronik, stycken för multipla kanaler och många högtalare.

 

Tongues and ghosts – föreställning av och med doktorand Alex Nowitz

Doktorand Alex Nowitz 30 %-seminarium presenteras i två delar – en öppen solokonsert på Audiorama och ett seminarium på Stockholms konstnärliga högskola.

Solokoncerten riktar sig mot den samtida performativa rösten och dess olika former, förstärkt genom det rumsliga högtalarsystemet på Audiorama. Den sjungande rösten möter den talade rösten, medan förlängda vokala tekniker blir sammanflätade med rösten som expanderar genom rörelsekontrollerad live-elektronik. Närvarande är även den kroppslösa rösten som är rumsligen utspridd genom det multipla högtalarsystemet.

Den performativa konserten är ungefär en timme lång och innehåller:

  • En röstperformance med och utan live-elektronik (två elektroniska instrument kallade Stimmflieger och Strophonion, tillverkade av STEIM i Amsterdam).
  • Stycken för multipla kanaler – svensk premiär för the Labyrinth, ett stycke för 8 individuella kanaler och inget ljus (14 minuter långt, producerad på EMS 2010, premiär vid intersonanzen i Potsdam 2013).
  • Nya stycken – världspremiär för Mundfundstücke (Mouth Found Objects) för röst, live-elektronik, multipla kanaler och video. Videoproduktion med stöd av the fabrik, Potsdam/Tyskland.

Ett samarbete mellan Stockholms Konstnärliga Högskola och Audiorama.

 

Alex Nowitz

Alex Nowitz är kompositör av vokal, instrumental och elektroakustisk musik. Han har skrivit många kammarmusikstycken och nyligen även två korta stycken för orkester, men hans huvudfokus är rösten. Han har skapat helaftonsverk för opera, dans och teater beställda av institutioner som Staatstheater Braunschweig (Traumnovelle, 2013), Staatsoper unter den Linden Berlin (hyp‘op III: UNIKATE, 2006), Theater Osnabrueck (Die Bestmannoper, 2006), Schaubuehne Berlin (The Cut and The City, 2008; Summernight’s Dream, 2006), fabrik Potsdam (Screaming Popes, 2004 ).

Orkestrar som han samarbetat med är Polizeiorchester of the Land Brandenburg (Mäander, 2014) och Philharmonic Orchestra of the State Theatre Cottbus (Ich bin das Volk, 2015).

Ensembler som han har komponerat för är Kammerakademie Potsdam (Chimères, 2011; Musik für neun Instrumente, 2003), work-in-progress Berlin (Streichtrio Nr.2: Der Blick zurück, 2010), Maulwerker Berlin (Tante Marianne, 2010), Curious Chamber Players Stockholm (A Few Euphemisms, 2012).

Alex Nowitz är också en röstkonstnär, en virtuos i visslande och sång som har uppträtt i samarbete med en mängd musiker inom olika fack som tolkar nyskriven musik. Han är en tenor och countertenor som också ger föreställningar med olika tekniker för att förstärka och förlänga rösten.


Längd: 60 minuter exkl paus
Biljetter: Ordinarie 120 kr, student 80 kr
Gruppbokningar: kontakta Audiorama för biljettpris

https://www.facebook.com/events/912563378798588/


Tongues and ghosts – a concert performance by PhD Candidate Alex Nowitz

A spatial concert performance for a vocal performer with gesture controlled live electronics, fixed media and multiple speaker system.

PhD Candidate Alex Nowitz 30%-seminar is in two parts: one open solo concert at Audiorama, and a seminar at Stockholm University of the Arts.

This solo concert addresses the contemporary performance voice and its various forms of appearance amplified through the spatial speaker system of the Audiorama. The operatic meets the speaking voice, whereas extended vocal techniques become intertwined with the voice that is expanded through the use of two gesture controlled live electronics. And finally there's the disembodied voice which is spatially disseminated, in various different ways, through the multiple speaker system.

The concert performance is approximately of an hour length and includes:

  • Live voice performances without and with live electronics (the stimmflieger and the strophonion, made in STEiM in Amsterdam).
  • Multi-channel pieces – Swedish premier for Labyrinth, a piece for 8 individual channels and no light (14 min., produced at EMS 2010, premiered at the intersonanzen Potsdam 2013).
  • New works – world premier for Mundfundstücke (Mouth Found Objects), for voice, live electronics, multiple channels and video. The production of the video material is supported by the fabrik Potsdam/Germany.

The concert performance is co-operation between Stockholm University of the Arts and Audiorama.

Read more about Alex Nowitz research project.

Alex Nowitz (Potsdam/Stockholm) is a composer of vocal, instrumental and electroacoustic sound, as well as a voice artist, whistling and singing virtuoso. He is a tenor and countertenor who also presents a wide array of various extended voice techniques. 

Alex Nowitz on Vimeo
Alex Nowitz on Soundcloud

Earlier Event: October 15
ROOM40 – Openframe Sthlm
Later Event: November 21
One Piece of a Shared Space