Back to All Events

inger christensen x två

ingerchristensenx2-audiorama.jpg

Sten Sandell och Fredrik Arsæus Nauckhoff framför texter ur två diktsamlingar av Inger Christensen.

alfabet 

text: inger christensen
röster och översättning: marie silkeberg och ida linde
musik: fredrik arsæus nauckhoff

utmaning: att hitta balansen. musiken, elektroniken, ska samexistera med den mänskliga rösten, som inte bara är en ljudkälla utan också bär ett innehåll, den lästa texten. det är lika väsentligt att musiken också ger något. val: att tona ner det matematiska i texten, för att istället fokusera på det specifika i live- situationens här och nu – i varje enskilt ögonblick; att med subtila medel med- och motverka rösterna som läser. systemen efter systemen. det organiska i maskinen. det maskinella i det organiska. ett spel mellan krafter som fortsätter att fortsätta. – fredrik arsæus nauckhoff
nätterna finns, nattskuggan finns nattsidan, namnlöshetens kåpa finns medvetandets nordgräns finns, just där det drömda öppnar och sluter sin nordliga krona i nastiska rörelser – inger christensen

 

det – en fältstudie för text, röst, klaviaturinstrument, elektronik och rum

text: inger christensen
översättning: marie silkeberg
musik: sten sandell

v e r t i k a l a k u s t i k. e i a a u i. vrtklkstk. perforerade performationer. genom e, i, a, a, u och i bildas akustiska genomsläpp, håligheter. v, r, t, k, l, k, s, t och k bildar stansade ljudprofiler runt dessa genomflöden. alla dessa profiler har en egen, unik klangkarta bestående av olika övertonsserier och rytmik. mellan dessa utstansade profiler pågår en interaktion där redan utmejslade monader får nytt liv genom olika störningsaktioner. labila mönster uppstår. fokuseringar försvåras. ett dubbellyssnande uppstår. utefter ytan rör vi oss. ibland är vi halvvägs innanför ytan; i skiftningarna däremellan. – sten sandell
Det. Det var det. Då har det börjat. Det är. Det fortsätter. Rör sig. Vidare. Blir till. Blir till det och det och det. Leder vidare än det. Blir annat. Blir mer.  inger christensen

Medverkande
Röst: Marie Silkeberg
Röst: Ida Linde
Musik: Fredrik Arsæus Nauckhoff
usik: Sten Sandell

Längd: 90 minuter
Biljetter: Ordinarie 120 kr, student 80 kr
Gruppbokningar: kontakta Audiorama för biljettpris

Biljetter köps via vår hemsida, Tickster eller Kulturdirekt. Kulturdirekt har även försäljningsdisk på Kulturhuset. Biljetter kan vid mån om plats köpas kontant i anslutning till föreställning på Audiorama.


2015-04-12  Sunday  16:00   inger christensen x två
2015-04-26  Sunday  16:00   inger christensen x två
Earlier Event: March 28
Sam Salem & Distractfold
Later Event: April 18
ljudOljud 2015: #Sounds@Audiorama