Back to All Events

One Piece of a Shared Space

Unikt nordiskt samarbete mellan den svenska tonsättaren Anna Einarsson, den finska jojkartisten och musikern Ulla Pirttijärvi-Länsman och den norska bildkonstnären Marita Isobel Solberg.

 

One Piece of a Shared Space
Sound, Joik and Video

ANNA EINARSSON (SWE) 
ULLA PIRTTIJÂRVI-LANDSMAN (FIN) 
MARITA ISOBEL SOLBERG (NOR)

Elektroniska klanger blandas med akustiska ljudkällor tillsammans med videokonst i ett nytt samarbete mellan den svenska tonsättaren Anna Einarsson, den finska jojkartisten och musikern Ulla Pirttijärvi-Länsman och den norska bildkonstnären Marita Isobel Solberg.

Vi lever i en tid där behovet av tolerans är större än någonsin. Vårt nordiska minoritetsfolk samerna prövas hårt av exempelvis en växande gruvnäring. Inte sällan tycks idag ekonomisk tillväxt gå före etiska värden. Men bilden innehåller många lager. Gruppen samer är långt ifrån homogen, utan innehåller olika kulturella bakgrunder, olika språk, så pass olika att det ibland talas om helt skilda folk och vissa samiska ungdomar kämpar med att grunda sin samiska identitet och få den erkänd (Åhrén, 2012 Är jag en riktig same?).

Detta musikverk tar avstamp i denna komplexa problematik, och ställer frågor om identitet och tillhörighet. En förhoppning är också att bidra till att samiska språk, med dess olika varieteter, hörs och når människor som kanske sällan eller aldrig annars kommer i kontakt med det.


KAPPALE JAETUSSA TILASSA

Sähköiset klangit sekoittuvat akustisiin ääniin yhdessä videoteoksen kanssa ruotsalaissäveltäjä Anna Einarssonin, suomalaisjoikaaja Ulla Pirttijärvi-Länsmanin ja norjalaiskuvataiteilija Marita Isobel Solbergin uudessa yhteistyöprojektissa.

Elämme aikaa, jossa suvaitsevaisuuden tarve on suurempi kuin koskaan. Pohjoinen alkuperäiskansamme saamelaiset on kaivoselinkeinon kasvaessa jatkuvasti koetuksella. Useimmiten talouskasvu ajaa eettisten arvojen edelle. Mutta kuvassa on monia tasoja (alt. Mutta kokonaiskuva ei ole mustavalkoinen). Saamelaiset eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan koostuu monista niin erilaisista kulttuuritaustoista ja kielistä, että toisinaan heistä puhutaan aivan eri kansoina. Ja monille saamelaisnuorille oman identiteetin määritteleminen ja sen tunnustetuksi saaminen ovat suuria haasteita. (Åhrén, 2012 Är jag en riktig same?) 

Tämä musiikkiteos ponnistaa juuri tuosta problematiikasta esittäen kysymyksiä identiteetistä ja yhteenkuuluvuudesta. Toiveena on myös, että teoksen myötä saamen kieli kaikkine variantteineen tavoittaisi uusia ihmisiä, jotka harvoin, jos koskaan muuten ovat kosketuksissa sen kanssa.


ET STYKKE AV ET DELT ROM

Elektroniske lyder blandes med akustiske lydkilder og videokunst i et nytt samarbeid mellom den svenske komponisten Anna Einarsson, den finske joikeartisten og musikeren Ulla Pirttijärvi-Länsman og den norske kunstneren Marita Isobel Solberg.

Vi lever i en tid der behovet for toleranse er større enn noensinne. Våre nordiske minoritetsfolk samene prøves hardt, for eksempel av den voksende gruveindustrien. Veldig ofte ser man at økonomisk vekst går foran etiske verdier. 

Bildet har mange lag. Samene er langt fra homogen. Det Samiske inneholder ulike kulturelle bakgrunner, ulike språk, så forskjellige at det er noen ganger omtales som helt skilte folkegrupper, og noen samiske ungdommer sliter med å etablere sin samiske identitet og få det anerkjent (Åhrén, 2012 Er jeg en real samme?).

Dette musikkverket bygger på disse komplekse problemstillingene og stiller spørsmål om identitet og tilhørighet. Vi håper også at prosjektet kan bidra til at det samiske språk med sine ulike variasjone kan nå personer som sjelden eller aldri ellers kommer i kontakt med dette.


Anna Einarsson (1978) is a vocalist, composer and performer of live-electronics. She has undertaken her degrees in voice and in composition at the Royal College of Music in Stockholm and at dMU in Leicester, England. Having a background in jazz and improvisation, Anna often situates her music in a borderland in between genres. She has composed and performed works for jazz-ensemble paired with live-electronics, mixed works for computer and acoustic instruments and orchestral works, to mention some. With her group Anagram she has released three CD-albums. Currently she is enrolled in a PhD-program at the Royal College of Music in Stockholm, Sweden. 

Ulla Pirttijärvi (1971) is a traditional yoiker and a singer/composer. She comes from a reindeer herder family who lived in a little village called Angeli, in the northern part of Finland, on the border of Finland and Norway. She is one of the leading Sami artists who performs in different constellations like ”ULDA” and “Transjoik”. Besides herself the group, ULDA, consists of Marko Jouste and Mikko Vanhasalo with whom Ulla founded ULDA in 2009. She has released five albums.

Marita Isobel Solberg (1977) is a Sami/Norwegian musician and visual Artist based in Tromsø (NO). She grew up in Manndalen, Norway. Solberg got a Masters degree at Oslo National Academy Of the Arts in 2007, and are currently working with Mistberget and The Maras and touring Russia, Italy, UK and USA with her art projects. A multifaced crossover artist that experiments and engages many different media in her work such as video, sound/music, performance art, photography, poetry, spoken words, clay/ceramics and sculpture. Interweaving elements from Sámi, Nordic and Japanese Culture and subculture she embodies personas of varied but particular properties.


Projektet stöds av Kulturkontakt Nord och Nordiska kulturfonden. Material från Språk- och Folkminnesarkivet i Uppsala har använts i projektet.

Tack till Gällivare Skogssameby och LKAB, Letterstedtska föreningen og samiskklassen ved Prestvannet Barneskole..

https://www.facebook.com/events/1505957279703490/

#‎onepieceofasharedspace‬

Earlier Event: October 30
Tongues and ghosts – Alex Nowitz
Later Event: December 2
Gisèle Vienne: Jerk, the radioplay