Back to All Events

Compoz – premiär och boksläpp!

Bokrelease-Compoz-event-1500x1000.png

Premiär och boksläpp!

Onsdag 22 november hälsar vi er varmt välkomna till release av Audiorama förslags första utgivning, "Compoz – det ljudande rummet" OCH till premiär för två nya stycken för Compoz, skapade av tonsättarna Sol Andersson och David Granström, med stöd av Stockholms stad.

Meddela gärna att du kommer via vårt Facebook-event!

PROGRAM
• 16.00: Det ljudande rummet och Interaktionens innebörd – ett samtal mellan Henrik Frisk och Åsa Stjerna. Moderator: Björn Norberg.
• 17.00: Premiär för Sol Andersson och David Granströms verk.

Compoz-bokomslag.png

Från vänster: Henrik Frisk, Björn Norberg och Åsa Stjerna. ©Marcus Wrangö/Audiorama

Från vänster: Henrik Frisk, Björn Norberg och Åsa Stjerna. ©Marcus Wrangö/Audiorama

Det ljudande rummet och interaktionens innebörd

Kvällen inleds kl 16 med ett samtal mellan Henrik Frisk och Åsa Stjerna om boken "Compoz – det ljudande rummet", där de båda medverkar med varsitt kapitel om det interaktiva ljudkonstverket. Moderator: Björn Norberg.

All musik innebär någon form av interaktion. Ljudet upplevs och tolkas individuellt och kan av samma person upplevas olika, både fysiskt och intellektuellt, vid olika tidpunkter. Med det uttalat interaktiva verket avses något utöver detta, där betraktaren/lyssnarens närvaro förändrar verket. Betraktaren blir närmast en medskapare och en väsentlig del av en helhet.

Vad är då kännetecknande för ett interaktivt verk? Det är den övergripande frågan som Henrik Frisk och Åsa Stjerna tillsammans med samtalsledaren Björn Norberg kommer att försöka hitta svar på. Detta genom att identifiera strategier i olika konstnärer och kompositörers arbeten och genom att diskutera idén om interaktionen, medskapandet och deltagandet.

HENRIK FRISK är docent i konstnärlig forskning och aktiv nationellt och internationellt som saxofonist, tonsättare, lärare och föreläsare. Han är lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm på institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Han arbetar främst med jazz, improvisation och elektroakustisk musik men även med ljudinstallationer och ljudkonst.

ÅSA STJERNA är konstnär specialiserad på ljud och lyssnande som konstnärliga medier i utforskandet och gestaltandet av det offentliga rummet. Hon skriver även om ljudkonst och soniska kulturer och har bland annat publicerat artiklar i Organised Sound och Leonardo Music Journal.

BJÖRN NORBERG är curator och har framför allt arbetat med konst som ligger nära vetenskap, forskning och teknik. Han har curerat utställningar på ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands och ledde arbetet med Dome of Visions på Kung tekniska högskolan 2015-2017 och dessförinnan arbetade han på Bonniers konsthall och längre tillbaka med Mejan Labs, ett plats för konstnärliga experiment knuten till Kungliga Konsthögskolan och Kungliga Akademien för de fria konsterna.


Tonsättaren Sol Andersson (i förgrunden) var på plats under premiären. ©Bodil Bolstad

Tonsättaren Sol Andersson (i förgrunden) var på plats under premiären. ©Bodil Bolstad

Ljudmemory / Patterns

Premiär för två nya verk, skapade för den interaktiva ljudkonstinstallationen COMPOZ av tonsättarna Sol Andersson och David Granström, med stöd av Stockholms stad.

I slutet av december beviljade Stockholms Stad Audiorama anslag för att möjliggöra två nya verk till Compoz. Uppdragen gick till tonsättarna Sol Andersson och David Granström. Båda har framfört verk särskilt komponerade för Audioramas auditorium på Skeppsholmen vid flera tillfällen sedan starten 2011, och de finns båda representerade i våra arkiv med elektroakustiska verk, liveframträdanden och installationsverk. Nu gavs de istället möjligheten att arbeta fram två nya verk för den interaktiva turnériggen, vilken innefattar ett trettiotal högtalare samt en rörelsesensor vars programvara utvecklats av Audioramas tekniske chef Marcus Wrangö inom ramen för det treåriga, interaktiva ljudkonstprojektet Compoz, ett Arvsfondsprojekt som avslutas i april 2017. Den naturliga fortsättningen för oss på Audiorama har hela tiden handlat om att det ska tillkomma nya verk som bygger specifikt på interaktivitet, och vi är därför väldigt glada för att Stockholms Stad gett oss möjligheten att omedelbart gå in i nästa planerade fas.

Sol Anderssons and David Granströms nya stycken för Compoz presenteras även på Audiorama lördag 25 november och söndag 26 november kl 11.00–15.00.  

Sol Andersson. ©Marcus Wrangö/Audiorama

Sol Andersson. ©Marcus Wrangö/Audiorama

Sol Andersson: ljudmemory (2017)

Med verket ljudmemory (2017) vill Sol Andersson öka medvetenheten kring vårt lyssnande. Antal spelare: 2–6 personer. Instruktioner: I rummet finns ljud gömda. Två av varje sort. De bildar ett par. Spelarna ska under speltiden på 15–20 minuter para ihop så många ljud de kan. Totalt finns det 18 ljudpar utplacerade i rummet.

Sol Anderssons konstnärliga arbete har sedan 2010 handlat om ett undersökande kring frågan om varat och närvaro. Hon intresserar sig i synnerhet för för hur olika psykiska och fysiska förutsättningar påverkar våra sinnen om tillvaron, varande och närvaro. Att minne och uppfattning om tid och rum spelar en oerhört viktig roll har blivit tydligare ju mer fokus hon har lagt på dessa parametrar. Med detta projekt har hon fått möjlighet att utveckla sina idéer i ett tidigare oprövat format – baserat på intervjuer och samtal har hon byggt ett rum av ett kollektivt ljudminne där besökaren kan skapa sin egen upplevelse.

David Granström. ©Bodil Bolstad/Audiorama

David Granström. ©Bodil Bolstad/Audiorama

David Granström: Patterns (2017) 

I verket Patterns utforskar David Granström kopplingar mellan lyssnare och lyssnare och lyssnare till rum. Alla besökare bidrar till att skapa musiken, en besökare behöver bara befinna sig i rummet för att vara med och påverka det klingande resultatet. Kommer det att uppstå en dynamik? Rummet delas upp i 100 lika stora rutor och installationen läser sedan av varje besökares position i rutnätet. Alla besökares positioner i rummet, och till varandra, skapar på så vis ett rytmiskt mönster (på liknande sätt som många trummaskiner eller så kallade step sequencers brukar programmeras). Varje ruta i rummet har ett unikt ljud som byts ut över tid. David har arbetat med ca 14 000 olika ljud som har analyserats och sedan algoritmiskt, genom maskin-inlärning, valt ut ljud som passar ihop genom matchning av ljudens unika parametrar.

David Granström (f. 1987) skriver elektronisk musik och arbetar med generativ och algoritmiskt komposition. Han arbetar mestadels med syntetiserat ljudmaterial, och genererar oftast både material och form i programmeringsmiljön SuperCollider. Han intresserar sig för tidlösa tillstånd av lyssnade och arbetar med långa durationer och cykliska former i sin musik.


Compoz – premiere & book release!

Premiere for Sol Andersson’s and David Granström’s new works for the sound art installation Compoz and the release event for ”Compoz – det ljudande rummet” – the first book published by Audiorama förlag! Open house Wednesday 22 November – Welcome to Audiorama, Skeppsholmen!

PROGRAMME
• 16.00: Talk – ”Det ljudande rummet och interaktionens innebörd” (held in Swedish) 
• 17.00: Premiere for Sol Andersson’s and David Granström’s new works for Compoz

Sol Andersson’s and David Granström’s new works for Compoz will also be presented at Audiorama, Saturday 25  November and Sunday 26 November, 11.00–15.00

Earlier Event: November 11
Compoz c/o Hallunda folkets hus
Later Event: November 25
Compoz: Ljudmemory + Patterns