Back to All Events

Compoz: Ljudmemory + Patterns


Foto & klippning: Fredrik Arsaeus Nauckhoff

Audiorama presenterar två nya stycken för det interaktiva ljudkonstverket Compoz, skapade av tonsättarna Sol Andersson och David Granström, med stöd av Stockholms stad.

Var: Audiorama, Skeppsholmen. 
När: lördag 25 november och söndag 26 november kl 11–15. 
FB-event: "Compoz – det ljudande rummet" 25–26/11

Biljetter: 100 kr för vuxna, 50 kr för barn
Biljetten gäller under dagens öppettider.

 

LJUDMEMORY / PATTERNS

Premiär för två nya verk, skapade för den interaktiva ljudkonstinstallationen COMPOZ av tonsättarna Sol Andersson och David Granström, med stöd av Stockholms stad.

I slutet av december beviljade Stockholms Stad Audiorama anslag för att möjliggöra två nya verk till Compoz. Uppdragen gick till tonsättarna Sol Andersson och David Granström. Båda har framfört verk särskilt komponerade för Audioramas auditorium på Skeppsholmen vid flera tillfällen sedan starten 2011, och de finns båda representerade i våra arkiv med elektroakustiska verk, liveframträdanden och installationsverk. Nu gavs de istället möjligheten att arbeta fram två nya verk för den interaktiva turnériggen, vilken innefattar ett trettiotal högtalare samt en rörelsesensor vars programvara utvecklats av Audioramas tekniske chef Marcus Wrangö inom ramen för det treåriga, interaktiva ljudkonstprojektet Compoz, ett Arvsfondsprojekt som avslutas i april 2017. Den naturliga fortsättningen för oss på Audiorama har hela tiden handlat om att det ska tillkomma nya verk som bygger specifikt på interaktivitet, och vi är därför väldigt glada för att Stockholms Stad gett oss möjligheten att omedelbart gå in i nästa planerade fas.

Sol Anderssons and David Granströms nya stycken för Compoz presenteras även på Audiorama lördag 25 november och söndag 26 november kl 11.00–15.00.  

 

Sol Andersson: ljudmemory (2017)

Med verket ljudmemory (2017) vill Sol Andersson öka medvetenheten kring vårt lyssnande. Antal spelare: 2–6 personer. Instruktioner: I rummet finns ljud gömda. Två av varje sort. De bildar ett par. Spelarna ska under speltiden på 15–20 minuter para ihop så många ljud de kan. Totalt finns det 18 ljudpar utplacerade i rummet.

Sol Anderssons konstnärliga arbete har sedan 2010 handlat om ett undersökande kring frågan om varat och närvaro. Hon intresserar sig i synnerhet för för hur olika psykiska och fysiska förutsättningar påverkar våra sinnen om tillvaron, varande och närvaro. Att minne och uppfattning om tid och rum spelar en oerhört viktig roll har blivit tydligare ju mer fokus hon har lagt på dessa parametrar. Med detta projekt har hon fått möjlighet att utveckla sina idéer i ett tidigare oprövat format – baserat på intervjuer och samtal har hon byggt ett rum av ett kollektivt ljudminne där besökaren kan skapa sin egen upplevelse.

 

David Granström: Patterns (2017) 

I verket Patterns utforskar David Granström kopplingar mellan lyssnare och lyssnare och lyssnare till rum. Alla besökare bidrar till att skapa musiken, en besökare behöver bara befinna sig i rummet för att vara med och påverka det klingande resultatet. Kommer det att uppstå en dynamik? Rummet delas upp i 100 lika stora rutor och installationen läser sedan av varje besökares position i rutnätet. Alla besökares positioner i rummet, och till varandra, skapar på så vis ett rytmiskt mönster (på liknande sätt som många trummaskiner eller så kallade step sequencers brukar programmeras). Varje ruta i rummet har ett unikt ljud som byts ut över tid. David har arbetat med ca 14 000 olika ljud som har analyserats och sedan algoritmiskt, genom maskin-inlärning, valt ut ljud som passar ihop genom matchning av ljudens unika parametrar.

David Granström (f. 1987) skriver elektronisk musik och arbetar med generativ och algoritmiskt komposition. Han arbetar mestadels med syntetiserat ljudmaterial, och genererar oftast både material och form i programmeringsmiljön SuperCollider. Han intresserar sig för tidlösa tillstånd av lyssnade och arbetar med långa durationer och cykliska former i sin musik.

Earlier Event: November 22
Compoz – premiär och boksläpp!
Later Event: November 30
Ljudbänken c/o Skärholmen