Back to All Events

StDH c/o Audiorama

This spring Audiorama welcomes three trainees from SADA/Uniarts: Robin af Ekenstam, Anna Jondelius and Patsy Lassbo, from The Bachelor’s Programme in Sound Design at The Department of Performing Arts.  

(In Swedish below.)

 

Concert 15th March 7PM

• Anna Jondelius: ”A good place to hide” 
• Robin af Ekenstam: ”Närstudier” 
• Patrik Patsy Lassbo: ”A map to get lost: Choir Rehearsal”

jondelius-a-good-place-to-hide.jpg
 

Anna Jondelius: ”A good place to hide” 
Anna Jondelius' piece took its form about a year ago when she was exploring parameters such as; duration, repetition and ambience. What she was looking for was to create an audiobased state of mind or a space where one could just be for a while. A space to hide away. The basic elements in her piece are still the same as they were in the beginning; duration, repetition and ambience. 

afekenstam-close-studies-3-still.jpg
 

Robin af Ekenstam: ”Närstudier” 
Robin af Ekenstam invites you to discover the world of sounds he has created in relation to the film ”Close Studies III” by artist Oscar Furbacken. Starting off in the heart of metropolitain Rome the work challenges our perception of urbanity and time. Fascinating micro landscapes are reveiled as the camera plunges into overlooked cavities in the pavements, sewers, monuments and bridges of the wellknown city. The video is filmed with support from Konstakademien and is part of a series to be continued in other cities. 

Patrik Patsy Lassbo: ”A map to get lost: Choir Rehearsal – Algorithms conducting a digital choir” 
Patrik Patsy Lassbo is presenting a set of etudes from the development of one of the main musical concepts for the hypermedial theatre production ”A map to get lost” thats going to be presented further later this spring. This choir rehearsal is one node in the project's growing network of theatre events. The materials used for the composition are: a freeware voice synthesis software, nice sounding words and phrases, algorithms and gregorian modes.

Biljetter/Tickets: 120 SEK (80 SEK) via Tickster
FB-event: StDH: Jondelius/af Ekenstam/Lassbo

In collaboration with The Department of Performing Arts at SADA/Uniarts.

Stockholm Academy of Dramatic Arts (SADA) provides education and conducts research in the fields of film, radio, television, theatre and other performing arts. SADA was founded in 2011, and is since 2014 part of Stockholm University of the Arts (Uniarts), along with School of Dance and Circus (DOCH) and University College of Opera (UCO).


StDH @ Audiorama

Under våren har Audiorama tre praktikanter från Stockholms dramatiska högskola (StDH): Robin af Ekenstam, Anna Jondelius, Patsy Lassbo, från tredje och sista året på kandidatutbildningen i ljuddesign vid Institutionen för scenkonst. 

 

Konsert onsdag 15 mars kl 19

• Anna Jondelius: ”A good place to hide” 
• Robin af Ekenstam: ”Närstudier” 
• Patrik Patsy Lassbo: ”A map to get lost: Choir Rehearsal”

Anna Jondelius, Robin af Ekenstam och Patrik Patsy Lassbo går sitt sista år på Stockholms Dramatiska Högskola med inriktningen Ljuddesign för scenkonst. Utbildningen bygger till största del på musik- och ljudarbete inom teater. Studenterna arbetar ofta tillsammans med andra i olika teamkonstallationer, där ljudet blir en del i ett större sammanhang. I och med samarbetet med Audiorama har de fått en möjlighet att arbeta med ljudet som fokus och utveckla tre egna individuella verk. Verken presenteras under en konsert på Audiorama onsdag 15 mars 2017.

Anna Jondelius: ”A good place to hide” 
Anna Jondelius verk tog sin form för ett år sedan, då hon laborerade med duration, upprepning och ambiens. Det Anna sökte efter var att skapa en form av audiellt tillstånd eller snarare ett utrymme att få befinna sig i och att omslutas av. En plats att få försvinna en stund på. Grundelementen i verket är desamma som för ett år sedan; duration, upprepning och ambiens. 

Robin af Ekenstam: ”Närstudier” 
Robin af Ekenstam presenterar den ljudvärld han har skapat kring filmen ”Close Studies III”, av konstnären Oscar Furbacken. Filmen är inspelad i Rom och skärskådar stadens förbisedda skrymslen bland stenläggning, kloaker, historiska monument och broar. Den utmanar vår uppfattning av storstadens tid och rum genom att avslöja de fantastiska mikrovärldar som gömmer sig där. Filmen är producerad med stöd av Konstakademien som en del i en serie liknande stadsskildringar.

Patrik Patsy Lassbo: ”A map to get lost: Choir Rehearsal – Algorithms conducting a digital choir” 
Patrik Patsy Lassbo is presenting a set of etudes from the development of one of the main musical concepts for the hypermedial theatre production ”A map to get lost”, thats going to be presented further later this spring. This choir rehearsal is one node in the project's growing network of theatre events. The materials used for the composition are: a freeware voice synthesis software, nice sounding words and phrases, algorithms and gregorian modes.

Biljetter/Tickets: 120 SEK (80 SEK) via Tickster
FB-event: StDH: Jondelius/af Ekenstam/Lassbo

I samarbete med institutionen för scenkonst vid StDH/SKH.

Stockholms dramatiska högskola, StDH, utbildar och forskar inom film, radio, tv, teater och annan scenkonst. StDH bildades 2011, då Teaterhögskolan och Dramatiska institutet gick samman, och ingår sedan 2014 i Stockholms konstnärliga högskola, SKH, tillsammans med DOCH Dans och Cirkushögskolan och Operahögskolan.  

Earlier Event: January 31
Två nya verk till Compoz!