Back to All Events

Workshop: Komponera ett hörspel!


"Hamlet II: exit ghost" ©Jörgen Dahlqvist/ Teatr Weimar

"Hamlet II: exit ghost" ©Jörgen Dahlqvist/Teatr Weimar

Workshop: Komponera ett hörspel!

Under två dagar arbetar vi dramatiskt med inspelningar av röster och andra ljud och komponerar detta material till ett hörspel. Workshopen är gratis och du behöver inga särskilda förkunskaper. Begränsat antal platser!

  • När: Söndag 18 mars 2018, kl 13–19, och måndag 19 mars 2018, kl 10–17.
  • Var: KMH och Audiorama.
  • Antal platser: Begränsat.
  • Pris: Gratis!
  • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för.
  • Arrangörer: KMH och Audiorama. 
  • Information och Anmälan: Kontakta Henrik Frisk, henrik.frisk [at] kmh.se.

Hörspelstraditionen kan liknas vid ett slags radioteater och med utgångspunkt i denna traditions utveckling till dagens intermediala musikdramatik får deltagarna i grupper om två till tre arbeta praktiskt med att skapa ett hörspel. Utifrån en på förhand given dramatisk text görs en gestaltning med inspelningar av deltagarnas egen läsning av texten. I kombination med ytterligare ljudmaterial får de under vägledning komponera materialet till ett hörspel för Audioramas högtalarscen.

Deltagarna samarbetar i grupper på Audiorama och KMH under handledning av Kent Olofsson, Magnus Bunnskog (Audiorama), Marcus Wrangö (Audiorama) och Kim Hedås.

Worksopen ges under "Den konstnärliga forskningens rum", forskardagar på KMH 18–21 mars 2018, och är en del av EU-projektet EASTN-DC i vilket KMH är en partner och ingår i festivalen Svensk Musikvår.


Den konstnärliga forskningens rum – 18-21 mars 2018

Den konstnärliga forskningens rum är fyra dagar som visar på Kungliga Musikhögskolans, KMH:s, mångfasetterade konstnärliga forskning genom en rad öppna arrangemang: konserter, föreställningar, symposium, lab, workshop och en konstnärlig disputation. Vi vill utveckla formerna för spridning av kunskap och bjuder in alla intresserade.

UR PROGRAMMET

Lunchkonsert: Fem svenska elektroakustiska verk, komponerade 1970–2018 
• Måndag 19 mars kl 12.30–13.15
• Plats: KMH, Kungasalen  
Anders Blomqvist: "Delta A" (1993) 8’58’’  
Akemi Ishijima: "Urskogen" (1992) 5'00
Lars-Gunnar Bodin: "Traces I" (1970) 6’55’’ 
Åke Parmerud: "Jeux Imaginaires" (1993) 10’45’’ 
Christina Ouzounidis/Kim Hedås: "Makten från marken" (2018) 7’00’’

Föreställning: Death to the Dogs of the Welfare State
• Tisdag 20 mars kl 18.00
• Plats: KMH, Kungasalen
Death to the dogs of the welfare state är en betraktelse över det land som vi känner som Sverige – från Tage Erlanders folkhem, till Olof Palmes demokratiska socialism, till Fredrik Reinfeldts svenskar som nattats till sömn av välfärdssystemet, till dagens politiska diskussion där Jan Björklund, Ulf Kristersson och Annie Lööf använder begrepp som underklass och utanförskap och där idén om svenskhet är ett ämne som diskuteras. Föreställningen utspelar sig i en djurfarm misstänkt lik Orwells där alla är jämlika, några bara mer jämlika än de andra: Death to the dogs! Av och med Teatr Weimar och Kent Olofsson.

Konsert: Hamlet II: Exit Ghost
• Onsdag 21 mars kl 12.00. 
• Plats: KMH, Lilla Salen. 
Hamlet II: Exit Ghost är en gestaltning av det tvivel och handlingsförlamning som Hamlet känner inför det våld han ombeds utföra och som Ofelia tvingas till av rådande omständigheter. Det är en föreställning om identitet och minne. Texten är en helt ny bearbetning av Shakespeares klassiker. Den är i egentligen mening inte en uppföljare, även om titeln anspelar på det, utan snarare ett sätt att undersöka några av dramatikerns odödliga retoriska figurer och de två unga människornas öde i pjäsen. Det är också ett sätt att försöka närma sig ett av världslitteraturens stora verk, genom att arbeta med några utvalda tankar och bilder och genom att göra pjäsen i pjäsen, den teateruppsättning som finns beskriven i verket, till själva formen för undersökandet. Föreställningen hade premiär i november 2010 och fick stor uppmärksamhet också internationellt. Den spelades på flera stora scenkonstfestivaler i Europa, bl Kunstenfestivaldesartes i Bryssel 2012. Samma år gjordes en ny version för Radioteatern och det är denna som presenteras i en specialversion för Klangkupolen vid KMH. Text: Jörgen Dahlqvist. Musik: Kent Olofsson. Medverkande: Linda Ritzén och Rafael Pettersson.

 

Earlier Event: March 10
Tempo c/o Audiorama