Ljudbänken

Ljudbänken är ett tillfälligt och ambulerande konstprojekt med fokus på Stockholms ytterstadsområden. Det är ett samarbete mellan Stockholm konst och Audiorama, som initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst och musik. Svenska och internationella ljudkonstnärer är inbjudna att producera ett platsspecifikt verk var som monteras i ljudbänken. Sammanlagt blir det sex konstnärer. 

Designern och möbelformgivaren Jonas Wahlström fick uppdraget att tillverka en bänk som kan rymma uppspelningsutrustning samt möjligheter till drift. Träet i bänken kommer från almar i Humlegården – från början fanns en tanke om att bänken vid något tillfälle skulle kunna placeras i Humlegården.

Ljudbänken aktiveras och visas en gång på våren och en gång på hösten, sex veckor vardera på olika platser i Stockholm. 


Kontakt Audiorama: 
Magnus Bunnskog 
Konstnärlig ledare
08-611 25 22 (vxl)
name.surname [at] audiorama.se

Kontakt Stockholm konst: 
Frida Cornell 
Curator och projektledare
08-508 31 336
name.surname [at] stockholm.se

 

Stockholm konst arbetar för och med stockholmarnas egen konst. 
www.stockholmkonst.se


Ljudbänken till Arctic World Archive!

Ljudbänken har blivit utvalt att bevaras för framtiden i det digitala arkivet Arctic World Archive på Svalbard, som del av världens kulturarv.

De medverkande konstnärernas unika ljudverk bevaras för framtida generationer tillsammans med i dag redan befintliga deponeringar som Edvard Munchs digitala samling från Nasjonalmuseet i Oslo och historiska manuskript från Vatikanen.

Arkivet grundades i mars 2017. Bevarandet av digitala filer är finansierat av EU och genomförs på initiativ av dataförvaringsföretaget Piql i samband med det uppmärksammade Europaåret för kulturarv 2018.

En ceremoni hålls vid deponeringen den 21 februari 2019 på Svalbard.

Läs mer om Arctic World Archive: 
www.piql.com/arctic-world-archive

Arctic World Archive ©Piql.com

Arctic World Archive ©Piql.com


Ljudbanken-Catti-Brandelius-1500x1500.png

Ljudbänken #1: Skärholmen

Ljudbänken invigdes i Sätradalsparken i november 2017 med konstnären Catti Brandelius och Jari Enqvists kärlekssång ”Bara stjärnorna”. Ljudverket handlar om två personers längtan. Den ena bor i skogen, den andra i förorten, de går samma vägar men kanske inte samtidigt. ”På stigarna i Sätraskogen och i tunnlarna i Bredäng irrar de två. Kommer de någonsin att mötas?” Läs mer här.


Ljudbänken #2: Tensta

I sex veckor strömmade Marta Forsbergs nyskrivna ”Chmury / Clouds / Moln” ur ljudbänken i Erikslundsparken i Tensta. Verket är ett försök att gestalta ett rum av medfött mellanförskap. Att växa upp med två olika kulturer fast i ett samhälle, förmågan att kunna kamouflera sig och uppträda i olika rum – ”przestają być te, zaczynają być inne” / ”upphör att vara dem, börjar att vara annorlunda”. ”Chmury / Clouds / Moln” är en kärleksförklaring till mellanförskapet, ett tillstånd på samma gång rastlöst och utestängt, som befriande och himmelsvitt. Läs mer här.

Ljudbanken-Marta-Forsberg-1500x1500.png

2018-ljudbanken-humlegarden-1500x1500.png

Ljudbänken #3: Humlegården

Ljudbänken återvänder till rötterna! Träet i bänken kommer från almar i Humlegården, och i denna tredje del av vårt treåriga ljudkonstprojekt placeras ljudbänken i just Humlegården. Hans Rosenströms nyskrivna ljudverk ”Ett kluvet hus” är en ljudinstallation som tar avstamp i människokroppen. Ljudsekvensen består av två röster, en mans och en kvinnas. Deras vackra, sjungande stämmor flätas samman i en intensiv, sinnlig ljudinstallation som väcker frågor kring hur språket påverkar kroppen och hur uttryckssätt, tonläge och intonation kan beröra lyssnaren fysiskt. Läs mer här.


Ljudbänken #4: Hökarängen

2019-ljudbanken-hokarangen-1500x1500.png

Ljudbänken fortsätter våren 2019 sin vandring genom Stockholm och dess ytterstadsområden med musikern och ljudkonstnären Leo Correia de Verdiers nyskrivna verk “Det går över” för Ljudbänken i Hökarängen. Ljudverket “Det går över” är ett försök att trösta lyssnaren. Ljuden – Leo Correia de Verdiers egen röst och Adina Sabins cello – kombineras med rundgångar och resonanser i en stor plåt. Läs mer här.