Audiorama är en svensk kulturverksamhet för elektroakustisk musik, hörspel och ljudkonst i Stockholm, grundad 2007 av Karin Starre.

Under perioden januari 2011–september 2018 bedrev Audiorama sin publika verksamhet i en specialbyggd lokal i Torpedverkstaden på Skeppsholmen, hyrd av Statens fastighetsverk. Akustiken hade anpassats med hjälp av akustikern Lennart Nilsson och utrustats med 21 högtalare arrangerade i ett 17.4-surroundsystem, med högtalare runt publiken i tre höjdnivåer. Rummet rymde 50 sittplatser.

Verksamheten har sedan starten helt och hållet finansierats med offentliga medel, tack vare kontinuerliga verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd, Stockholms Stads Kulturförvaltning och Kulturförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting.

Audiorama har genom åren drivit festivalerna Sound of Stockholm, Tonband, Dramaton samt medverkat i Sthlm Music & Arts, Edition festival och Norbergfestivalen. Större samarbetsprojekt inkluderar det interaktiva ljudkonstverkprojektet Compoz, som genomfördes med stöd av Arvsfonden, samt det offentliga ljudkonstprojektet Ljudbänken, som genomförs tillsammans med Stockholm Konst.

Förutom att producera, beställa nya verk och samarbeta med residensverksamheterna EMS, IASPIS och VICC, finns också en pedagogisk verksamhet som riktar sig till förskolor och grundskolor, samt kontinuerliga samarbeten med universitet och högskolor såsom Stockholms Dramatiska Högskola, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Konsthögskolan, Operahögskolan och Stockholms Konstnärliga Högskola.

Från och med 2019 driver Audiorama sin verksamhet uppsökande, med gästspel och turnéer i Sverige och utomlands. Läs mer om vår verksamhet i dag under flikarna About och Contact.